Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ

Lời Mở Đầu

Kính thưa các bạn,
Hội Ái Hữu này được thành lập nhằm mục đích duy trì, thắt chặt tình bạn học và sự
đoàn kết giữa những người, bất cứ với danh nghĩa gì, đã xuất thân từ ngôi trường cũ,
Lycee Ạ Sarraut ở Hànội, hoặc đã có những kỷ niệm đặc biệt về ngôi trường này.

Mạng lưới (website) này với những tiết mục : Trang chinh, Sinh Hoạt, Thông Tin, Diễn
Dàn sẽ là chỗ để các bạn liên lạc với nhau và với Hội một cách dễ dàng hơn bằng
cách đăng tải trên đó những hoạt động, tin tức, bài vở và hình ảnh có liên hệ tới chúng
ta cũng như ngôi trường cũ của chúng ta.

Chúng tôi ước mong rằng sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn sẽ giúp cho website
này đat được những mục tiêu nói trên.

Thư từ và bài vở ( bằng Việt, Pháp hoặc Anh ngữ ), xin gửi về cho :
contact@alascaonline.org

Để vào website, xin bấm: http://www.alascaonline.org

Trân trọng kính chào,

Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Trưởng: LS Nguyễn Tiến Đạt
Mạng chính thức để liên lạc của hội ALASCA
Trụ Sở :
HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH ALAS CA
38 Gillman Street
Irvine, CA  92612
Thiết Lập : Tháng Tư 2017
Ban Chấp Hành:

Hội Trưởng : Nguyên Tiến Đạt
Phó Hội Trưởng : Lê Bảo Xuyến
Phó Hội Trưởng : Nguyên Trọng Lộc
Thủ Quỹ : Trịnh Thúy Nga
Tổng Thư Ký : Nguyên Bích Ngọc
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2019 ALASCA. All rights reserved.
Sau đây là những tài liệu về:
1.  Các phiếu gia nhập hội (hội viên và thân hữu).

2.  Trích xuất những điều khoản của nội quy liên quan đến mục đích hội và điều kiện gia nhập hội.

3. Hình ảnh mái trường xưa: